Flere forretningsområder

Fra at have været en af landets mest betydelige fiskerihavne har vi udviklet os til at være en havneforretning, som kan tilbyde en lang række services, som ikke kun omhandler fiskeri f.eks. offshore, transportløsninger, arealudlejning m.m.

 

Et fælles fodslag - et fælles mål

Hvide Sande by og Port of Hvide Sande har gennem tiden udviklet sig som hinandens forudsætninger – en fællesskabsånd, som ligger bag alle udviklingstiltag på havnen.  

Vi ønsker nemlig at drive og udvikle en levende og bæredygtig havn til gavn for havnens kunder, byen, kommunen og ikke mindst lokalområdet.  

Den fælles forankring er central for os, da vi har en vision om at være et dynamisk fyrtårn for lokalområdets bæredygtige udvikling.

Kontakt

Kort og dokumenter

Pejleplan

Navigation

Saltdata

Anløb

Slusetider

Bestyrelse

Gæstesejlere

Billeder

Links

Presse

DET DYNAMISKE FYRTÅRN

Hvide Sande Havn går forrest i lokalområdets bæredygtige udvikling ved at sikre sameksistens mellem havn og by. Vi ønsker at bidrage til åbenhed og god kommunikation med alle kunder og samarbejdspartnere.

Ved at investere i den grønne omstilling, samtidig med at havnen driver en økonomisk, effektiv og socialansvarlig forretning, der muliggør investering i havnens infrastruktur og arealer samt i udvikling af eksisterende og nye forretningsområder.