Bestyrelse

Havnen er ledet af en havnebestyrelse, som er sammensat af kommunalbestyrelsen.  

Konstitueret havnedirektør er Steen Davidsen

Der er nedsat et rådgivende havneudvalg bestående af 15 medlemmer – alle med forskellige roller omkring havnen. Udvalget har til opgave at virke som et dialogforum og være sparringspartner for bestyrelsen.  
 

Bestyrelsesmedlemmer:

  • Direktør, Hans Schneider, formand 
  • Borgmester, Hans Østergaard, næstformand 
  • Direktør, Søren Elbæk 
  • Fiskeskipper, Jens Frich 
  • Senior Vice President Global Manufacturing ved Vestas, Richard Hvas
  • Formand for bestyrelsen ved Destination Vesterhavet, Lisbeth Valther 
  • Forhenværende direktør for Hvide Sande Havn, Steen Davidsen