Navigation

 

Port of Hvide Sande ligger på positionen Nordsøen 56°00,0'N 8°07,8'E. Søkort nr. 99, 93.

Indsejlingen til Port of Hvide Sande vender direkte ud mod Nordsøen og er beskyttet af to læmoler. Vanddybden i indsejlingen er op til 7 meter i fyrlinjen.

Se opdaterede opmålinger

Indsejlingen er afmærket med fyrlinjer:

 • Hvid: Iso. 2s, kurs 61°
 • Rød: Iso. 4s, kurs 77,8°

Du kan besejle havnen både dag og nat.

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,6 meter.

Største tilladte fart i havnebassinerne er 3 knob.

Besejlingsforholdene til havnen er gode og stabile den største del af året.

Havnen er altid isfri uanset frostgrader pga. strømmen gennem slusen til Ringkøbing Fjord.

 

Kontakt

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte os.

Havne- og døgnvagten
97 31 16 33

Trossefører
Allan Bareuther
40 38 80 86

Hvide Sande Supply
40 38 80 86

Find vores regler for navigation, kort m.m.

Se en simulation af installationsfartøj, der ankommer til Hvide Sande Havn

 

Port of Hvide Sande består af følgende havneafsnit

 

Tre havneafsnit vest for sluserne

 • Vesthavn
 • Sydhavnen med to bassiner
 • Nordhavnen

Øst for sluserne i Ringkøbing Fjord findes to havneafsnit

 • Østhavnen
 • Tyskerhavnen

Dybder i bassinerne

 • Vesthavnen: 7 meter
 • Kaj 11: 7 meter
 • Nordhavnen: 7 og 4 meter
 • Sydhavnen: 7 og 3,5 meter

 

Lods

Lodstjenesten ved Port of Hvide Sande varetages af DanPilot.

Fartøjer, hvis førere ikke er kendte med forholdene, kan tage lods eller forinden anløb eller afgang indhente oplysning hos havnevagten om de øjeblikkelige forhold.

 

DanPilot, Lodseriet Danmark

Telefon +45 63 25 66 66 (døgnbemandet)

Telefax +45 63 25 66 49

E-mail: danpilot@danpilot.dk

Hjemmeside: www.danpilot.dk

 

Opsyn med fartøjer

Fartøjer skal være forsynet med fendere.

Forlades fartøjer, der ikke er hjemmehørende i havnen, skal det meddeles havnevagten, hvem der har opsyn med fartøjet.

 

Anløbs dokumenter og kort findes under dokumenter

Kort og dokumenter

 

Fart

Største tilladte fart i havnebassinerne er 3 knob.

 

Dybder i indsejlingen og i havnebassiner

Dybderne i indsejlingen og i havnebassinerne kan på grund af tilsanding, afvige fra vores informationer, de officielle søkort og sejladshåndbøgers angivne dybder.

De angivne dybder vil ved uddybning søges opretholdt.

 

Port of Hvide Sande vil i så stor udstrækning som muligt, informere om ændringer af besejlingsforholdene. Vores brugere og kunder opfordres dog til altid at holde sig orienteret om de aktuelle forhold, ved at kontakte havnevagten.

DET DYNAMISKE FYRTÅRN

Hvide Sande Havn går forrest i lokalområdets bæredygtige udvikling ved at sikre sameksistens mellem havn og by. Vi ønsker at bidrage til åbenhed og god kommunikation med alle kunder og samarbejdspartnere.

Ved at investere i den grønne omstilling, samtidig med at havnen driver en økonomisk, effektiv og socialansvarlig forretning, der muliggør investering i havnens infrastruktur og arealer samt i udvikling af eksisterende og nye forretningsområder.