Infrastruktur

 

Vejen til hvide sande for større og længere transporter

Fra motorvejsnettet vest for Herning er rute 15 til Hvide Sande helt uden højde- og sidebegrænsninger. På strækningen mellem Lem, Ringkøbing og Hvide Sande Vesthavn er det muligt at transportere vinger op til 80 meters længde. Samme strækning er også forberedt til modulvogns-transport.

 

SØVEJEN MOD VEST OG LANDEVEJEN MOD ØST – TO SIDER AF SAMME SAG

Når der tales om transport af gods og varer, vil der ofte være tale om sammenhængende transportløsninger – altså en kombination af søtransport og landevejstransport. Derfor skal der også fremadrettet være fokus på vejforbindelsen til Hvide Sande Havn.

Hvide Sande Havn og Hvide Sande Service Group arbejder sammen med Ringkøbing-Skjern Kommune på at få opgraderet ruten fra motorvejsnettet ved Herning til Hvide Sande til en 2+1 vej. 

DET DYNAMISKE FYRTÅRN

Hvide Sande Havn går forrest i lokalområdets bæredygtige udvikling ved at sikre sameksistens mellem havn og by. Vi ønsker at bidrage til åbenhed og god kommunikation med alle kunder og samarbejdspartnere.

Ved at investere i den grønne omstilling, samtidig med at havnen driver en økonomisk, effektiv og socialansvarlig forretning, der muliggør investering i havnens infrastruktur og arealer samt i udvikling af eksisterende og nye forretningsområder.