PORT OF
SOLUTIONS.

Læs mere om havnen

Fakta om fiskerihavnen

Som en af Danmarks mest moderne fiskerihavne har Port of Hvide Sande alle de services og faciliteter, som I har brug for. Virksomhederne på havnen leverer løsninger af høj kvalitet – inden for alle områder af service til en moderne fiskeriflåde. 

Vi er placeret tæt på Nordsøens attraktive fiskepladser for konsum-, reje- og industrifiskeri. Vores fiskeriflåde består af ca. 40 fartøjer med en samlet bruttotonnage på ca. 4.000 bt. 

Port of Hvide Sande bliver anløbet af fartøjer fra hele Danmark. Derudover bliver industrifiskere og fartøjer fra de omkringliggende lande i Nordsøen også tiltrukket af vores gode beliggenhed og gode lossefaciliteter.  

Fiskemelsfabrikkerne 999 i Thyborøn og FF Skagen modtager den industrifisk, vi lander i Hvide Sande.  

Vores fiskerihavn består af to afsnit vest for sluserne; Sydhavnen og Nordhavnen. Sydhavnen består af Kaj 11 og to bassiner. Kaj 11 er udbygget med en brokaj, med en vanddybde på 7 meter. Brokajen kan blandt andet benyttes til landing af konsumfisk. På Nordhavnen er der opført en redskabsterminal, hvor det er muligt at leje haller til opbevaring af fiskeredskaber.  

Øst for sluserne er vores to havneafsnit i Ringkøbing Fjord; Østhavnen og Tyskerhavnen. Havnevagten servicerer havnens brugere døgnet rundt.

 

Kontakt havnevagten

 

Vi har to værfter med ophalerbedding, som begge er kendt for deres nybygninger og reparationer af fiskefartøjer. Du kan også finde skibsproviantering, maskinværksteder og elektronikfirmaer, der er specialiserede i servicering af fiskefartøjer på havnen. Du kan ligeledes rekvirere dykkerassistance og mobilkraner.  

 

Vi går forrest - for at sikre vores fælles fremtid på havnen

Vi har fokus på løbende at tilpasse kravene til fiskeriudviklingen. Vores højeste prioritet er at sikre stabile besejlingsforhold.  

Vi gennemfører gradvist forstærkning af vores eksisterende kajkonstruktioner med henblik på at tilvejebringe større vanddybde i de eksisterende bassiner. 

Senest har vi etableret muligheder for at lande konsumfisk til auktionshallen og bunkre is fra Hvide Sande Isværk ved kaj 20 og 21 i Sydhavnen – hvor vi også har udbygget med en vanddybde på 7 meter. 

 

Se mere

Faciliteter

Fiskeauktion

Service

DET DYNAMISKE FYRTÅRN

Hvide Sande Havn går forrest i lokalområdets bæredygtige udvikling ved at sikre sameksistens mellem havn og by. Vi ønsker at bidrage til åbenhed og god kommunikation med alle kunder og samarbejdspartnere.

Ved at investere i den grønne omstilling, samtidig med at havnen driver en økonomisk, effektiv og socialansvarlig forretning, der muliggør investering i havnens infrastruktur og arealer samt i udvikling af eksisterende og nye forretningsområder.