Faciliteter

 

Vi tilbyder følgende faciliteter til fiskeriflåden:

  • Et effektivt og moderne isværk i Sydhavnen
  • El-standere ved samtlige kajer med 380 v/ 32 amp og 380 v/ 64 amp
  • El-standere ved flydebroer med 220 v/16 amp
  • Vandstandere findes ved kaj 32, kaj 40-41, ved ispierne i Sydhavnen og ved sydsiden af Pier 1 i Nordhavnen
  • Wirestrækplads
  • Oplag af dieselolie
  • Arealer til oplægning af redskaber
  • Redskabsterminal med mulighed for at leje haller til opbevaring af redskaber

 

Betjening af el-standere

El-standere kører på et cloud-baseret system, der er meget brugervenligt. Du skal blot registrere skibets telefonnummer i systemet, hvorefter skibet har mulighed for at tilslutte kabel til el-standeren. Derefter skal du blot ringe til nummeret på standeren, hvorefter stikket bliver tændt.

Forbruget bliver registreret løbende. Når du tager strømstikket ud, sender systemet automatisk en kvittering på sms til skibet på forbrugt strøm, og havnen kan hente forbruget i det webbaserede system til viderefakturering. Hvis der er fejl, og strømmen til skibet bliver afbrudt, vil der også blive sendt en sms til skibet.

 

Nye skibe skal kontakte havnevagten for at blive oprettet i systemet.

 

Har du spørgsmål, kan du altid kontakte vores havnevagt.

 

Sådan virker vores el-standere

Aktivering

1. Vælg stik

2. Sæt stikket i fra båden

3. Drej omskifteren ovenfor stikket

4. Den grønne lampe blinker på det/de valgte stik

5. Ring på nummeret på standeren

6. Afvent stemme, vælg stik nummer

7. Når den grønne lampe lyser konstant, er der strøm i stikket

 

Afslutning

1. Sluk for stikket vha. omskifteren ved stikket

2. Tag stikket ud

3. Den grønne lampe stopper med at blinke/lyse

 

Har du brug for hjælp?

DET DYNAMISKE FYRTÅRN

Hvide Sande Havn går forrest i lokalområdets bæredygtige udvikling ved at sikre sameksistens mellem havn og by. Vi ønsker at bidrage til åbenhed og god kommunikation med alle kunder og samarbejdspartnere.

Ved at investere i den grønne omstilling, samtidig med at havnen driver en økonomisk, effektiv og socialansvarlig forretning, der muliggør investering i havnens infrastruktur og arealer samt i udvikling af eksisterende og nye forretningsområder.