Hvide Sande Havn får tilskud til nyt kajanlæg

Det var en glædelig mail der søndag morgen tikkede ind på havnen i Hvide Sande. Den var fra Trafikstyrelsen, som meddelte tilsagn om støtte på 8,6 mio. kr. til nyt kajareal fra Havnepulje 2022.

Trafikministeriet havde modtaget 28 projektforslag for samlet 176 mio. til Havnepuljen på 50 mio. kroner. ”Vi er derfor glade og stolte over at Trafikstyrelsen har valgt vores projekt, og tildelt de 8,6 mio. kr. til vores nye Kajfaciliteter”, siger Havnedirektør Poul Erik Jessen. ”Det er helt i tråd med vores Strategi 2025 at vi skal drive og udvikle havnen til gavn for vores kunder, hvor vi med det nye kajanlæg og bagarealer danner rammerne for arbejdspladser og vækst i Hvide Sande. Vi skal nemlig hele tiden tilpasse havnens ressourcer og faciliteter til de muligheder der opstår inden for vores eksisterende og nye forretningsområder”.

Hvide Sande Havn er allerede i gang med at rydde og klargøre arealer ved siden af Vattenfalls nye Offshore O&M center. Det nye Kajprojekt, bagarealer og vejføringer skal være med til at binde hele området sammen, så der bliver skabt en fleksibelt og dedikeret Offshore base, hvor Hvide Sande Havn kan matche og håndtere de kommende store energiprojekter i Nordsøen.
Det forventes at Staten sender yderligere 3 Havvindmølleparker i udbud i løbet af foråret 2023. Et udbud af 3 x 1GW parker beliggende umiddelbart ud for Hvide Sande Havn. Disse vindmølleparker skal efter planen være anlagt inden 2030, og Hvide Sande Havn arbejder derfor målrettet efter Arealdisponeringsplanen der skal understøtte kapacitet og dynamik til udvikling af Offshore forretningsområdet. Her er det nye kajanlæg en vigtig faktor og vi er derfor meget tilfredse med at støtten fra Trafikstyrelsen er med til at understøtte denne udvikling.

Trafikstyrelsen har i tildelingen lagt vægt på at projektet opfylder Havnepuljens kriterier for at løse trafikale og kapacitetsmæssige udfordringer, samt at Hvide Sande Havn i forvejen allerede er valgt som en etableret servicehavn for vindmølleparker i Nordsøen

  

Fakta:

I Infrastrukturplan 2035 blev der aftalt en Havnepule 2022, hvor Danske Erhvervshavne kunne søge tilskud til op mod 50% af projektsummen til for eksempel etablering af kajanlæg, moler, vejinfrastruktur på havnen og eventuel infrastruktur til landstrøm

Der har været stor interesse for havnepuljen, og forligspartierne bag aftalen har godkendt udmøntningen af sammenlagt 49,5 millioner kroner til 10 projekter. (Trafikstyrelsen reserverer 0,5 mio. kr. til forvaltning af puljen)
Den samlede projektsum er cirka 109 millioner kroner inkl. Havnenes egenbetaling.
I alt 28 projekter havde søgt om tilskud for i alt 176,3 mio. kroner ved ansøgningsfristens udløb.

Det er Trafikstyrelsen, der administrerer Havnepuljen.

 

For Yderligere information
Poul Erik Jessen, havnedirektør
+45 9330 3357
pej@hvshavn.dk

Torben Lindberg Strømgaard, forretningsudvikler Offshore
+45 2392 9521
ts@hvshavn.dk