Forbedrede faciliteter for fiskeriet i Hvide Sande Havn

Som et led i Hvide Sande Havns strategiske udvikling, er der bl.a. fokus på udvikling og optimering af forretningsområdet Fiskeri i tæt samarbejde med interessenterne i hele værdikæden.

I den forbindelse har Danske Fiskeauktioner A/S ved Michael Lodahl og Hvide Sande Havn netop indgået en aftale om optimering af auktionsfaciliteterne på Hvide Sande Havn.

Aftalen bevirker at Hvide Sande Havn udlejer lejemålet i auktionshallen til Danske Fiskeauktioner A/S, som investerer i ombygning af ca. 350 m2 til personale-, administrations- og auktionsfaciliteter.

Danske Fiskeauktioner A/S igangsætter processen med byggetilladelser i den nærmeste fremtid og forventer at byggeriet kan igangsættes i løbet af sommeren til idriftsættelse omkring årsskiftet 2023/2024.

Hvide Sande Havn er meget glade for udvidelsen af faciliteterne fra Danske Fiskeauktioners side, fordi optimeringen medvirker til at gøre faciliteterne for fiskeriet endnu mere konkurrencedygtig og effektiv.