Retningslinjer for forebyggelse af skruehuller

Retningslinjer for forebyggelse af skruehuller

Information for all vessels in Port of Hvide Sande. (See below for english)

Vi har haft flere hændelser, hvor spunsvægge er blevet undermineret med store skader til følge som følge af løbende skruer under kajanlæg.

Det indskærpes derfor, at det ikke tilladt under anlæg ved kaj, at holde skruer kørende.

Der henvises også til BEK nr 1146 af 25/11/2004 Bekendtgørelse om standardreglement for
overholdelse af orden i danske erhvervshavne.

Læs mere her: Retningslinjer for forebyggelse af skruehuller.

 

Information for all vessels in Port of Hvide Sande.

We have had several incidents where sheet pile walls have been undermined, with major damage to follow, because of running propellers along the quay construction.

It is therefore decided that it is not permitted to keep propellers running along the quayside.

More info: Guidelines for the prevention of propeller-holes.