Hvide Sande Havn præsenterer ny arealdisponeringsplan

På et velbesøgt møde den 1. februar 2023, for havnens interessenter i Fiskeriets hus med 70 fremmødte, præsenterede Hvide Sande Havns sin nye arealdisponeringsplan.

En arealdisponeringsplan som tager udgangspunkt i Havnens nye Strategi 2025 som fastsætter en retning for havnens udvikling de kommende år og som blandt andet er rettet mod fire overordnede strategiske fokusområder: Bæredygtighed, Konkurrencedygtighed, Organisationen og Forretningsudvikling.

Arealdisponeringsplanen definerer nogle forudsætninger for havnens fysiske udformning i fremtiden, og beskriver hvad havnen gerne vil opnå gennem den rette disponering af sine arealer.

Arealdisponeringsplanen bygger derudover grundlæggende på nogle værdier, som havnen ønsker skal være bærende for udviklingen af Hvide Sande Havn i fremtiden. Hvor der f.eks. er fokus på at arealdisponeringsplanen skal understøtte den udvikling, der skal sikre økonomiske ressourcer til de fremtidige driftsomkostninger og anlægsinvesteringer. Planen skal optimere brugen af havnens arealer, være dynamisk og robust overfor ændringer i havneerhvervet, sikre en balance mellem havnens forskellige forretningsområder og lokalområdet, samt ikke mindst medvirke til at Hvide Sande Havns kerneopgave med at understøtte havnerelateret aktiviteter forbliver et fokusområde.

LANGSIGTET PLANLÆGNING
Udviklingen i Hvide Sande Havn har historisk set været præget af en ’ad hoc’-tilgang, hvor man har løst de forskellige udfordringer, som skiftende tider har medført, hen ad vejen. Med flere bærende forretningsområder og et meget varieret kundegrundlag, er det nødvendigt at lave en helhedsorienteret og langsigtet plan for disponering og udvikling af Havnens arealer. Havnen oplever forsat stor dynamik og konstante forandringer, og ser arealdisponeringsplanen som et styringsværktøj, der skal gøre det lettere at navigere i en sådan dynamisk virkelighed og stadig nå i mål med den planlagte udvikling. Med en langsigtet plan overholdes de bærende værdier og principper, så det langsigtede mål fastholdes også selvom planen løbende kan justeres. En overordnet plan skaber samtidig en gennemsigtighed for Havnens kunder og interessenter, og giver dem en indikation af, hvordan de kan forvente at Havnen på lang sigt kommer til at agere i forhold til forskellige forretningsområder og arealer.

Der har været en god og konstruktiv proces for udviklingen af arealdisponeringsplanen hvor havnen har søgt input og dialog med kunder og interessenter. Der har været afholdt aktørmøder, temamøder, individuelle møder, samt flere behandlinger i havnebestyrelsen og præsentation i det rådgivende havneudvalg. Havnen vil i den forbindelse gerne sige mange tak til alle involverede parter i denne proces. Uden jer ville vi ikke kunne få et så godt og gennemarbejdet arealdisponeringsplan

Se arealdisponeringsplanen her.

Se præsentationen fra lanceringen af arealdisponeringsplanen her.