Port of Hvide Sande med rekord i gods over kaj i 2022

Der har været gang i skibstrafikken med gods over kajerne i Hvide Sande Havn i løbet af 2022. Med en fremgang på hele 35% i mængder i forhold til 2021, og 22% over gennemsnittet for de seneste 5 år konsoliderer Hvide Sande Havn sig som en vigtig Trafikhavn af gods og bulk for hele Midt- og Vestjylland.

For havnen er Gods, Bulk og Transportområdet et fokuspunkt i Strategi 2025, hvor det overordnede mål at øge omsætningen, og at drive en økonomisk effektiv og socialansvarlig forretning, der muliggør investering i havnens infrastruktur. Derfor er det glædeligt at forretningsområdet er i fremgang, og med til at sprede havnens aktiviteter på flere områder. Der er de senere år investeret i forbedrede forhold for transportkunder med blandt andet godskaj, bulkhal, større ISPS områder samt tilkørselsforhold.

Det er især godsarterne foderstoffer, skærver og tørret sand som har bidraget til fremgangen fra 2021 til 2022, hvor alle andre godstyper har ligget stabilt i forhold til tidligere år.

I samarbejde med de lokale operatører på havnen og godskunderne ser havnen fremadrettet gode muligheder for yderligere vækst i godsmængderne og brug af havnearealerne til transport af gods. Dette kan og skal være med til kontinuerligt at gøre forholdene for godstransport endnu bedre på havnen.

Havnens endelige økonomiske resultat er endnu ikke færdigrevideret, men det er forventningen at den øgede godsomsætning også vil påvirke havnens driftsresultat positivt.