Terrorsikring - ISPS

Vi lever op til den Internationale Maritime Organisations (IMO) krav om sikring af havnefaciliteter, ISPS (jf. SOLAS kap. XI-2, ISPS-kodens del A og B og bekendtgørelse nr. 414 af den 8. Maj 2012 om sikring af havnefaciliteter). 

Vesthavnen er fast ISPS-område, og derudover har vi mulighed for at etablere yderligere fire områder som ISPS-områder. 

Adgangen til Vesthavnen og Kaj 11 er kontrolleret af hegn, kameraovervågning og bomsystem. Kun personer med tilladelse må opholde sig på de sikrede ISPS-områder. Personer med gyldig adgang betjener selv via scanner eller tastatur. 
Øvrige gæster, leverandører m.v. til anløbende skibe og til virksomheder på havnen kan få adgang ved at henvende sig til havnevagten i Blåtårn. 

Kontakt havnevagten

 

Krav til anløbende skibe 

Skibe, der anløber Port of Hvide Sande skal registrere følgende oplysninger i SafeSeaNet (SSN): 

  • De 10 seneste anløbshavne 
  • Kopi af skibets “International Ship Security Certificate” (kun ved skibets første anløb) 
  • Skibets “Skibshistorisk fortløbende oversigt” (CSR) 
  • Besætningsliste med liste over besætningsskift 
  • Liste over virksomheder, der skal levere varer eller tjenesteydelser under skibets ophold 
  • Eventuel passagerliste 

 

Sikringserklæring 

Sikringserklæring (Declaration of Security/DoS) udstedes kun under følgende forudsætninger: 

  • Skibet opererer i et højere sikringsniveau end Port of Hvide Sande 
  • Der har været en sikkerhedstrussel eller hændelse 
  • Skibet har været i en havn/facilitet, som ikke er blevet pålagt at have og gennemføre en godkendt sikringsplan 

Skibe, som har udstedt en sikringserklæring skal kontakte havnens PSO, Henning Yde

DET DYNAMISKE FYRTÅRN

Hvide Sande Havn går forrest i lokalområdets bæredygtige udvikling ved at sikre sameksistens mellem havn og by. Vi ønsker at bidrage til åbenhed og god kommunikation med alle kunder og samarbejdspartnere.

Ved at investere i den grønne omstilling, samtidig med at havnen driver en økonomisk, effektiv og socialansvarlig forretning, der muliggør investering i havnens infrastruktur og arealer samt i udvikling af eksisterende og nye forretningsområder.