Gå tilbage

VESTKYSTENS DYNAMO FOR MARITIM VÆKST OG UDVIKLING

HVIDE SANDE HAVN ER PLACERET PÅ DEN DANSKE VESTKYST TÆT PÅ DE GIVTIGE FISKE- PLADSER I NORDSØEN OG HAR EN LANG OG TRADITIONSRIG HISTORIE TÆT KNYTTET TIL FISKERIET.

FISKERI, FORÆDLING, SALG OG TRANSPORT HAR GENNEM GENERATIONER VÆRET EN FAST BESTANDDEL AF BYENS DNA.

Havnen, byen og oplandet omkring har gennem de senere år gennemgået en kraftig udvikling, hvor besejlingsforhold, landingsfaciliteter og service er blevet stærkt forbedret. Et udviklingsarbejde der vil fortsætte i årene fremover med ønsket om at blive
Vestkystens foretrukne landingssted for mindre og mellemstore fiskefartøjer.

SERVICERING AF OFFSHORE

Et nyt og stort forretningsområde er servicering af offshore vindmøllerne i Horns Rev 3, der er Danmarks største havmøllepark med en forsyningskapacitet på strøm til 425.000 husstande. Det er et enormt stort projekt, som passer rigtig godt ind i Hvide Sande Havns grønne og miljøansvarlige profil og som forhåbentlig bliver det første af flere lignende projekter.

KOMPETENCER & PLACERING

Hvide Sande Havn har præcis den geografiske placering og de målrettede kompetencer, der gør os interessante for fiskeri, transport, maritim service og support.

DANMARK ER EN STOR FISKERINATION OG HVIDE SANDE HAVN ER LANDETS 5. STØRSTE FISKERIHAVN.

FOR AT FASTHOLDE OG UDVIKLE DENNE POSITION, INVESTEREDE MAN I ÅRENE 2011-2013 CA. 150 MIO. KR. I EN STOR UDVIDELSE AF HAVNEN OG OMRÅDETS FACILITETER.
Med investeringen ønskede man også at tilbyde flere og bedre muligheder for udvikling af andre forretningsom- råder, især inden for områderne transport/trafik, offshore, service og turisme.

At det var fornuftig investering kunne måles allerede i 2018 på en række yderst positive nøgletal:

 • 200 nye arbejdspladser på havnen
 • 666 arbejdspladser i Ringkøbing Skjern Kommune har direkte relation til Hvide Sande Havn
 • Den årlige omsætning for firmaet Hvide Sande Havn steg fra 12 mio. kr. i 2010 til 40,5 mio. kr. i 2018. Antallet af ansatte steg fra 5 til 20 personer
 • Anslået værditilvækst i kommunen på 367 mio. kr. med en årlig skatteindtægt på 54 mio. kr.
 • I 2011 blev Hvide Sande Service Group etableret. Gruppen skulle synliggøre og markedsføre områdets virksomheder og kompetencer.

 

VISIONÆR, MÅLRETTET OG HANDLEKRAFTIG

HVIDE SANDE HAVNS GEOGRAFISKE PLACERING OG KOMPETENCER ER UNIK I FORHOLD TIL FORRETNINGSOMRÅDERNE RELATERET TIL DE MARITIME ERHVERV.

DERFOR HAR VI DEFINERET FØLGENDE VISION:

 • I 2020 skal Hvide Sande Havn være Vestkystens foretrukne landingssted for mindre og mellemstore fiskefartøjer
 • Havnen skal som minimum bevare sin position som Danmarks 5. største fiskerihavn
 • Hvide Sande Havn er Midt-og Vestjyllands søvej mod vest og skal udvikles til at være områdets foretrukne trafikhavn
 • Hvide Sande Havn skal etableres som base for offshore vindaktiviteter
 • Hvide Sande Havn skal aktivt og målrettet arbejde for at være en attraktiv arbejdsplads med fokus på sikkerhed, arbejdsmiljø og efteruddannelse
 • Hvide Sande Havn skal arbejde for at sikre en bæredygtig og miljøvenlig drift af havnens faciliteter
 • Den levende og aktive havn skal udgøre grundlaget for områdets fortsatte udvikling som unik turistdestination

FOR AT INDFRI VISIONEN SKAL DER HANDLES OG I HVIDE SANDE HAR MAN ALDRIG VÆRET BANGE FOR AT SMØGE ÆRMERNE OP OG TAGE FAT.

De seneste års store investeringer har betydet en lang række nye tiltag og bedre faciliteter for havnens bru gere. Investeringerne har desuden skærpet havnens konkurrenceevne, hvilket direkte afspejles i en markant stigning på en række forretningsområder.

VI HAR INVESTERET I EN LANG RÆKKE FYSISKE FACILITETER, BL.A.:

 • Forbedring af besejlingsforholdene både i indsejlingen og i havnebassinerne
 • Vanddybden er generelt forøget, så der sikres stabilitet ved anløb og større skibe kan risikofrit lægge til kaj
 • Større og bedre kajanlæg
 • Bedre adgang til losning og isværk
 • Udbygning af faciliteter til redskaber og oplagring
 • En bedre logistik med udbygning af vejnettet

Vi har gennem dialog med havnens interessenter optimeret forholdene, og det vil vi fortsat gøre. Gennem tæt dialog, fleksibilitet og en pragmatisk tilgang sikrer vi de bedst mulige forhold for fremtidens Hvide Sande Havn.

I HVIDE SANDE HANDLER MEGET AF HVERDAGEN OM FISK. SKIBENE ANKOMMER, LOSSER DERES LAST OG KLARGØRES TIL NÆSTE TUR. SÅDAN HAR DET VÆRET I GENERATIONER OG SÅDAN VIL DET OGSÅ VÆRE I FREMTIDEN

Efterspørgslen på frisk fisk af høj kvalitet er stor og her kan Hvide Sande Havns flåde af fiskefartøjer levere fisk i absolut topklasse. Forbrugernes større bevågenhed over for skånsomme og miljørigtige fangstmetoder falder i god tråd med konsumfiskeriet fra Hvide Sande – for det er præcis sådan, der fiskes.

Hvide Sande Havn er en betydelig faktor i det danske fiskeri og udviklingen i værdien af konsumfisk har væretgod. En udvikling, som vi vil arbejde hårdt for at udbygge.

VÆRDIEN AF LANDET FISK FRA 2013 – 2018

SOM EN DEL AF HAVNENS STRATEGIPLAN BLEV DET BESLUTTET AT SATSE PÅ GODS SOM ET NYT FORRETNINGSOMRÅDE.

At det har været en ubetinget succes, vidner omsætningstallene på. I 2013 var mængden af gods 0 tons og i 2016 var mængden allerede vokset til 172.600,00 tons,
hvorefter mængden har stabiliseret sig.

De store mængder gods har krævet nye kajanlæg, større vanddybder og bedre lagerfaciliteter.

Alt dette er der taget hånd om. En ny lagerhal på 2.000 m2 til udlejning er projekteret og der er etableret en permanent ISPS-sikring.

Derfor satses der nu hårdt på at udbygge godstrafikken yderligere, for havnens kapacitet og faciliteter er til det.

De store mængder gods og større mængder af fisk stiller naturligvis også større krav til logistik og infrastruktur, hvor sammenhængende transportløsninger er en nødvendighed. Udbygning af vejnettet på havnen og ud af området – og som er tilpasset modulvogntransport er en realitet. En 2+1 vej fra Herning til Ringkøbing samt bedre fremkommelighed på strækningen fra Ringkøbing til Hvide Sande er på tegnebrættet og forventes igangsat snarest.

HAVNENS GEOGRAFISKE PLACERING MED DEN KORTESTE SEJLTID TIL HORNS REV 3, GØR HVIDE SANDE HAVN TIL DEN OPLAGTE LOCATION FOR SERVICE AF DEN STORE VINDMØLLEPARK

Ved udbygningen af havnen blev det derfor målrettet tænkt ind, at havnen skulle kunne facilitere offshore industriens krav til kajanlæg, sikrede lagerområder, service og support, udskibning af mølleelementer, plads til service-og supply-både og de mere specielle jack-up skibe samt en heliport.

For medarbejdere, der i længere eller kortere tid har brug for ophold på land, er der mange overnatningsmuligheder på hotel, motel eller i sommerhuse i kort afstand fra havnen.

Derfor var det en meget stor glæde, at Hvide Sande Havn blev valgt som servicehavn for MHI Vestas, Boskalis, Visser & Smit Hanab m.fl. under opførelse af Horns Rev 3. Efterfølgende har Vattenfall meldt ud, at de vil benytte Hvide Sande Havn som O&M-havn for service af Horns Rev 3. Dette vil senest ske, når
serviceringen af parken overgår fra MHI Vestas til Vattenfall efter en 5 års driftsperiode.

FAKTA OM HORNS REV 3

 • Danmarks største havmøllepark
 • Forøger den danske elproduktion fra vind med ca. 12%
 • 49 kæmpemæssige 8,4 MW-vindmøller
 • Hver mølle er 187 m høj og vejer ca. 1.500 ton.
 • Kapacitet på 406 MW
 • Dækker det årlige elforbrug i omkring 425.000 husstande

DE MANGE TURISTER I OMRÅDET DRAGER STOR NYTTE AF DEN LEVENDE OG AKTIVE HAVN

Her kan man komme tæt på skibene, når fiskene losses og opleve fiskernes mange gøremål ombord på kutterne og på havnen.

Man kan lugte fiskene og høre fiskefartøjernes dieselmotorer, når de stævner ud mellem molerne i både stille og hårdt vejr. Eller se de tungt læssede skibe komme
hjem for at aflevere fangsten i auktionshallen, hvor man også kan opleve den meget specielle stemning, når fiskene skal sælges.

Er man til fisk, kan lide den både blide og barske natur – så er Hvide Sande et sandt mekka, for her får man hurtigt fornemmelsen af at være med, hvor det sker.

At området er populært vidner de mange autocampere om. I 2018 var der ca. 8.000 autocamperovernatninger i Hvide Sande. Desuden er området et mekka for wind- og kitesurfere, der kommer fra hele Europa for at nyde det friske vejr og udfordrende bølger.

VESTKYSTEN BEBOERE ER VOKSET OP MED DEN BARSKE OG TIL TIDER UBARMHJERTIGE NATUR, HVOR HAVET ER DEN BESTEMMENDE FAKTOR FOR LIVET.

SÅDAN HAR LIVSBETINGELSERNE ALTID VÆRET, OG MAN HAR OVERLEVET VED STÅ SAMMEN OG I FÆLLESSKAB DRAGE NYTTE AF NATURENS RESSOURCER.

Således har det naturligvis også været i Hvide Sande. Så da man igangsatte den store vækst- og udbygningsplan i 2010, kunne det udelukkende lykkes ved at man igen stod sammen skulder ved skulder.

Derfor etablerede man HSSG – Hvide Sande Service Group, der er et stærkt netværk af virksomheder relateret til havnens aktiviteter og brugere.

HSSG består af ca. 40 lokale virksomheder og interessenter og er Hvide Sande Havns garanti for at enhver reparation eller serviceydelse kan ydes, når behovet opstår uanset om det er elektronik, hydraulik, forarbejdning af fisk, overnatning, en reparation på værftet etc. HSSGs medlemmer kan i mange tilfælde arbejde 24/7 om nødvendigt.

I gruppen arbejder man tæt sammen om at søge den optimale løsning i et fleksibelt og vidensbaseret setup.

Derfor har HSSG også været en afgørende faktor, da havnen blev valgt som servicehavn for Horns Rev 3, vindoperatørerne og deres underleverandører.

Desuden er der en stor, økonomisk besparelse i at drage nytte af HSSGs kompetencer og ressourcer, hvor den lokale arbejdskraft ikke skal indkvarteres, have tillæg til ekstra diæter eller have løn under vejrlig eller ved ophold i arbejdet i modsætning til tilkaldte montører.

FREMTIDEN STILLER I LANGT HØJERE GRAD KRAV TIL MILJØ OG RESSOURCEOPTIMERING SOM KRAV FOR STYRKELSE AF KONKURRENCEEVNEN OG VÆKSTMULIGHEDER

GRO er et tværorganisatorisk samarbejde, der skal udvikle nye grønne forretningsmodeller og her er det naturligt, at Hvide Sande Havn og havnens virksomheder er med.

En havn kan være en farlig arbejdsplads. Derfor stiller vi store krav til sikkerhed og omtanke, hvor alle samarbejder for at skabe et miljø, hvor der ikke sker arbejdsulykker.

Disse krav om sikkerhed matcher Hvide Sande Havn på en naturlig måde, idet havnen ønsker at give alle ansatte et helt arbejdsliv uden ulykker og skader og hvor stress og psykiske lidelser undgås, for det er havnens holdning, at sikkerhed, effektivitet, kvalitet og et højt serviceniveau følges ad med veluddannede medarbejdere.

Hvide Sande havn er lykkedes med at skabe en arbejdsplads med et sikkert arbejdsmiljø med lange ansættelsesforhold og ustressede medarbejdere med et
lavt sygefravær.

ØNSKET OM AT HVIDE SANDE HAVN SKAL VÆRE EN LEVENDE OG AKTIV HAVN, HVOR GÆSTER GERNE VIL OPHOLDE SIG, KRÆVER AT FISKEAFFALD, ALMINDELIG RENOVATION FRA TRAWLERE, CTV`ER OG ANDRE FARTØJER FJERNES FLERE GANGE DAGLIGT.

En ryddelig og velorganiseret havn sender et positivt signal. Det reducerer desuden muligheden for ulykker og gør det daglige arbejde mere effektivt.

Affald er ikke blot et problem til lands. Det er det desværre også havs. Tabte fiskeredskaber og dumpet affald er et stort problem for fiskerne, der opvfisker betydelige mængder affald. I stedet for at smide det tilbage i havet, kan fiskerne aflevere opfisket affald på havnens egen sorteringscentral, der leverer det sorterede affald videre til miljøgodkendte aftager-centraler. Hvilket fiskerne i dag gør som det naturligste i verden.

Den samlede mængde affald, der årligt håndteres på havnen, er ca. 300 tons.

 

DUAL PORTS PROJEKT REDUCERER CO2

I EFTERÅRET 2018 TILSLUTTEDE HVIDE SANDE HAVN SIG SAMMEN MED HVIDE SANDE FJERNVARME ET EU STØTTET PROJEKT, DUAL PORTS, SOM
HENVENDER SIG TIL SMÅ OG MELLEMSTORE HAVNE I NORDSØREGIONEN

Formålet med projektet er at optimere og integrere vedvarende energiformer i havnenes infrastruktur, generere lokal opvarmning samt fremstille hydrogen til internt logistik brug. Tiltag der skal sikre at CO2-udslippet i havnene sænkes signifikant.

Hvide Sande Havn og Hvide Sande Fjernvarme, er gået i gang med første delprojekt, hvor strømmen fra tre vindmøller på havnens arealer, kombineret med solenergi, varmepumper der udnytter energien i vand/luft, samt en 10 MW elkedel, vil kunne sikre byens fjernvarmeforsyning uden brug af fossile brændstoffer.

Det forventes, at når projektet står færdig, vil den samlede CO2 reduktion som minimum udgøre 6.300 tons CO2 årligt svarende til en reduktion på 94%.

Parallelt med dette projekt udføres to teoretiske projekter. Et hydrogen projekt, der søger at påvise, hvordan overproduktionen af strøm fra de tre vindmøller kan udnyttes til fremstillingen af hydrogen, og hvordan det producerede hydrogen kan udnyttes lokalt for derigennem at sænke CO2 udslippet yderligere.

Det andet teoretiske projekt er et bølgeenergiprojekt, der skal belyse muligheder og synergien ved at sammenkoble bølge-og vindenergi.

Det er vores mål, at disse pilotprojekter får så stor en succes, at de kan danne skole og dermed medvirke til endnu større CO2 reduktion i Danmark, Norden og Europa.