Port of Hvide Sande, offshore wind center

Pressemeddelelse - Heliport

Der har i et stykke tid været sonderinger i Hvide Sande Havn i forhold til etablering af en heliport i nærheden af Hvide Sande Havn. Som en del af disse sonderinger har der den 28. maj været afholdt et informationsmøde om emnet. I forlængelse heraf har der været en del debat i offentligheden. Bestyrelsen har også modtaget en del henvendelser, og vi vil gerne benytte lejligheden til at takke for disse indlæg.

Formålet med en heliport har været at styrke Hvide Sande Havns muligheder som servicehavn for de kommende havvindmølleparker i Nordsøen.

På baggrund af debatten har bestyrelsen besluttet at lægge planerne om en heliport nær Hvide Sande i bero. Bestyrelsen vurderer, at debatten sandsynliggør, at der for mange mennesker vil være oplevelsen af en negativ konsekvens ved en heliport i Hvide Sande. Bestyrelsen vil derfor i stedet på sit kommende bestyrelsesmøde drøfte, om der er egnede alternativer et andet sted end ved Hvide Sande, eksempelvis ved brug af Stauning Lufthavn.

Hvide Sande Havn vil fortsat gøre alt hvad der er muligt for at blive servicehavn for de kommende havvindmølleparker i Nordsøen. Hvide Sande Havn har en rigtig god beliggenhed i forhold til den opgave, og det er bestyrelsens vurdering, at der også uden en heliport er en god mulighed for, at vi lykkes med at blive en servicehavn. På samme måde vil bestyrelsen også fremover have fokus på Havnens øvrige forretningsområder.

For yderligere information kan formand Hans Schneider kontaktes på mobil 4060 2862.

På vegne af bestyrelsen for Hvide Sande Havn.


Hans Schneider,
Formand for Hvide Sande Havn