Gå tilbage

PORT OF HVIDE SANDE FÅR MILLIONSTØTTE TIL GRØN OMSTILLING

PÅ FINANSLOVEN 2021 ER DER AFSAT 25 MIO. KRONER TIL AT STØTTE GRØN OMSTILLING AF HAVNE OG OMSTILLINGSINDSATSER INDEN FOR FISKERI OG RELATEREDE FØLGEERHVERV, HVIDE SANDE HAVN HAR FÅET 5,125 MIO. KR. TIL OPERATION & MAINTENANCE CENTER FOR OFFSHORE VIND.

Hvide Sande Havns arbejde med etablering af et O&M-Center til Vattenfall i havnen vil understøtte udviklingen af offshore vindenergi, og dermed styrke og understøtte en grøn energiomstilling.

Et andet væsentligt formål med projektet er den omstilling og videreudvikling, der sker af havnen i forhold til fiskeriet, hvor flytningen af de nuværende losse- og sugeanlæg i nordhavnen vil forbedre effektiviteten og blandt andet mulighederne for at udnytte procesvand m.m. Projektet vil dermed parallelt med udviklingen af O&M-Centeret bidrage til en positiv videreudvikling af fiskerierhvervet og de tilknyttede følgeerhverv.

”Fiskeri er stadig vore hovederhverv på Hvide Sande Havn, og det er derfor vigtigt at vi skaber de bedste betingelser for fiskeriet. Vi vil i den kommende til gennemføre et strategiarbejde, hvor der er fokus på udnyttelse af havnens områder, og ikke mindst at skabe de bedste forhold for fiskeriet, i forhold til etablering af O&M centeret til Vattenfall. Strategiarbejdet vil løbe over de næste måneder og inddrage såvel fikser som havnens andre interessenter.” – siger Havnedirektør Poul Erik Jessen

FORMÅLET MED MIDLERNE ER AT ACCELERERE DEN GRØNNE OMSTILLING PÅ HAVNE

– Havne spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling af især skibsfarten, men også af de mange erhverv, som bruger havnen. Det vil vi fra politisk side gerne understøtte med disse midler, som vil hjælpe havnene til at implementere fremtidens grønne løsninger, siger transportminister Benny Engelbrecht (S)

– Kursen mod klimaneutral søfart står højt på regeringens dagsorden. Derfor er jeg også glad for, at vi nu følger op på anbefalingerne fra Klimapartnerskabet ved at sætte strøm til havnene. Det betyder, at f.eks. flere af vores indenrigsfærger og fiskekuttere vil kunne lade op i havnen. Så forhåbentligt vil det skubbe endnu flere i den grønne retning, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S).

11 havne har søgt midler fra puljen, og det er efter en faglig vurdering besluttet at tildele støtte til 10 havne, som nu kan se frem til mindre CO2 udledning og mere genanvendelse.