Gå tilbage

INFORMATION TIL KUNDER, SAMARBEJDSPARTNERE OG INTERESSENTER

På Hvide Sande Havn har vi nu arbejdet med den nuværende strategi ”Udviklingsplan for Hvide Sande Havn” i næsten 4 år. Udviklingsplanen som bl.a. har været fokuseret på forbedring og udvikling af havneinfrastrukturen og besejlingsforholdende samt ikke mindst på forretningsområderne fiskeri, transport, offshore vind og turisme, er nu langt hen ad vejen gennemført og det er derfor besluttet, at formulere en ny strategi.

En ”forretningsudviklingsstrategi” som også fremadrettet vil være fokuseret på udvikling af eksisterende og nye forretningsområder. Men også en strategi som fastlægger grundlaget for en (dynamisk) helhedsplan for havnens anvendelse og dermed de fremtidige forretningsbetingelser. En udvikling som presser sig på ikke mindst set i lyset af, at Hvide Sande Havns forretningsgrundlag er udfordret bl.a. grundet den nuværende situation i fiskeriet.

Selve formuleringsprocessen, som vil tage udgangspunkt i den nuværende situation (hvor kommer vi fra) og være fokuseret på en optimeret fremtidig situation (hvor skal vi hen), vil blive gennemført med stærk involvering af kunder, samarbejdspartnere og interessenter. Det er derfor vores store forhåbning, at repræsentanter for vores kunder, samarbejdspartnere og interessenter vil deltage i workshops som vil blive gennemført omkring november og december. Invitationer til dette udsendes ultimo oktober.

Tak for jeres interesse for Hvide Sande Havn.

Med venlig hilsen
Poul Erik Jessen
Direktør
Hvide Sande Havn
Direkte: 45 93 30 33 57
E-mail: pej@hvshavn.dk