Indgåelse af aftale om oprensning af havnens indsejling.

Med henblik på at optimere driften af besejlingsforholdende på Hvide Sande Havn har Hvide Sande Havn netop indgået aftale med marineentreprenøren Rohde Nielsen omkring den fremtidige oprensning af havnens indsejling.

Ved hjælp af bl.a. større oprensnings kapacitet, præventiv oprensning, og solid backup på oprensningsfartøjerne sikrer aftalen at den planlagte vanddybde i Hvide Sande Havn på minimum 7 meter fremadrettet bliver endnu mere stabil.

”Vi har, efter udbud af opgaven, indgået en rigtig god aftale med Rohde Nielsen som vi, i kraft af deres store erfaring med oprensning, har meget stor tiltro til kan optimere oprensningsopgaven” udtaler udviklingschef Henning Renita Yde som har været ansvarlig for Hvide Sande Havns besejlingsforhold i 27 år.

”Det har været en vanskelig beslutning at udlicitere oprensningsopgaven, som vi siden overtagelsen fra Kystdirektoratet i 2014, har løst meget tilfredsstillende med oprensningsfartøjet Træl og vores egne medarbejdere. Derfor har beslutningsprocessen også været meget lang og grundig” udtaler Henning Renita Yde videre.

Tommy Møller Nielsen, Markedschef fra Rohde Nielsen udtaler at ”Vi ser meget frem til samarbejdet med Hvide Sande Havn omkring opgaven, som skal løses af flere forskellige fartøjer i vores flåde.”

Rohde Nielsen overtager opgaven pr. 1. juli 2023.

 

For yderligere information kontakt:

Hvide Sande Havn, udviklingschef, Henning Renita Yde, tlf. 2341 2033, hyde@hvshavn.dk