Port of Hvide Sande er blevet ISO certificeret

Som en vigtig målsætning i Hvide Sande Havns Strategi 2025 er vi glade og meget stolte over netop at være blevet certificeret i henhold til både ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.

Det er et strategisk initiativ om at havnen skal være konkurrencedygtig på flere parametre. Her er ISO certificeringen med til kontinuerligt at forbedre vores processer og metoder, så vi sætter en højere standard og kvalitetssikrer vores daglige arbejde, arbejdsmiljø og miljøledelse generelt. Vi ser det som en anerkendelse af vores organisation, personale, arbejdsgange og processer at vi nu er blevet certificeret i alle 3 kategorier.

Udover at det fremadrettet skal være med til at højne kvaliteten af vores arbejdsgange og dagligdagen, så er det også et større fokus fra vores kunder og samarbejdspartnere på havnen til at stille krav til os som leverandør at vi som havn skal have certificeringerne for at komme i betragtning hos dem.

Det har været en spændende, lang og lærerig proces for vores medarbejdere i hele organisationen at opnå Certificeringerne. Alle medarbejdere har i forløbet bidraget positivt til processen og kun ved denne store fælles indsats er det lykkes at komme helt i mål.

Vi håber og tror på at ISO certificeringerne kan være med til at stille Hvide Sande Havn i en endnu mere konkurrencedygtig situation som dynamisk fyrtårn for lokalområdets bæredygtige udvikling.