Gå tilbage

ESBJERG HAVN KOMMER MED FORSLAG TIL UDFORMNING AF KOMMENDE ENERGIØ I NORDSØEN.

ESBJERG HAVN HAR I ÅREVIS ARBEJDET MED AT VISUALISERE DEN KOMMENDE ENERGIØ I NORDSØEN, SOM ET BREDT FLERTAL I FOLKETINGET BLEV ENIGE OM FØR SOMMERFERIEN. NU DELER HAVNEN SINE OVERVEJELSER.

Esbjerg Havn har brugt egne erfaringer, i forbindelse med flere millioner kvadratmeter havneudvidelser de sidste 15 år, til udformning af den nye energiø. Der anvendes de materialer, der er umiddelbart tilgængelige, nemlig sand, som fyldes i en rørkonstruktion sættes ned i bunden, og fyldes med sand, hvorefter man tømmer det indvendige rum mellem rørkonstruktionen for vand.

Se mere på Esbjerg Havns hjemmeside, portesbjerg.dk

Det er et seriøst og gennemarbejdet forslag, og energiøen kan med fordel placeres i de områder Energistyrelsen, efter finscreening, har udvalgt til fremtidige parker ud for den jyske vestkyst.

Se mere herom på Energistyrelsens hjemmeside: ens.dk

Med kort sejlafstand, til samtlige nuværende og fremtidige parker på vestkysten og et perfekt service set up, gør det Hvide Sande Havn til den oplagte location for servicering af de store vindmølleparker.